sky-486846_640

List Miłosny Od Boga

Posted on Posted in Informacje

List Miłosny Od Boga

Moje Dziecko,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139,1)

Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139,2)

Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139,3)

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10,29-31)

Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1,27)

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17,28)

Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17,28)

Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1,4-5)

Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1,11-12)

Nie byłeś pomyłką (Psalm 139,15)

Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139,16)

Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17,26)

Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139,14)

Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13)

I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71,6)

Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8,41-44)

Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4,16)

I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3, 1)

Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 Jana 3, 1)

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7,11)

Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5,48)

Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1,17)

Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)

Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)

Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31,3)

Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza,,, (Psalm 139,17-18)

I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3,17)

Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32,40)

Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19,5)

Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32,41)

I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33,3)

Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4,29)

Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37,4)

Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2,13)

Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3,20)

To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2,16-17)

Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1,3-4)

Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34,18)

Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40,11)

Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21,3-4)

I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś ha ziemi (Objawienie 21,3-4)

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17,23)

Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17,26)

On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1,3)

Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8,31)

By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntianin 5;18-19)

Jezus umarł żebyśmy -Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5,18-19)

Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4,10)

Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8,31-32)

Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2,2)

I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8,38-39)

Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15,7)

Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3,14-15)

Ale czy Ty „chcesz być moim dzieckiem?” (Jan 1,12-13)

Czekam na Ciebie (Łukasz 15,11-32)

Kocham Cię, twój Tatuś –  Bóg Wszechmogący


/…/ Dostałem ten tekst na seminarium. Jest zbyt piękny by go nie opublikować ..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *