Odnowa w Duchu Św. „Miriam” w Chojnowie

Spotkania Odnowy

Spotykamy się w każdy piątek o 17:45. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Dąbrowskiego 19, 59-225 Chojnów.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę i doświadczyć żywej obecności Jezusa.

„Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” J 7.37-39.

Noce Nikodema

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Mt 11,25-26.28-29.

w każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy na Noc Nikodema, podczas której służymy wsparciem duchowym dla osób uzależnionych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

W każdą 3 niedzielę miesiąca w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie po mszy św. o 17:00 odprawiane jest nabożeństwo połączone z modlitwą o uzdrowienie podczas którego, każdy z nas może doświadczyć autentycznego spotkania z Chrystusem.  Zbawicielem i Lekarzem ciał i dusz ludzkich. Jedynym Uzdrowicielem, który jedynie ma moc uzdrawiać.

Dni Skupienia

Jeśli chcesz odnowić swoją relację z Bogiem … Jeśli stoisz na rozdrożu i nie wiesz, którą drogę …

Zapraszamy na organizowane cyklicznie przez naszą Wspólnotę Dni Skupienia.

Chojnów dla Jezusa

Modlimy się za nasze Miasto. Za Chojnów. Za wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chojnów.
Jest to modlitwa permanentna, nieustająca.
Czy pragniesz modlić się za swoje miasto, swoją wioskę, za ojczyznę? Spróbuj być uważnym na to, co widzisz wokół siebie. Niech twoje serce stanie się wrażliwe na ludzką biedę i zagubienie. Czekamy na ciebie. Na twoją modlitwę.

Modlitwa wstawiennicza

Jest to modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba lub grupa osób wstawia się do Boga za drugim człowiekiem. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych. Jeżeli są w twoim życiu sprawy, które chciałbyś oddać Bogu, nie wahaj się. Przyjdź! Tylko w Bogu  „znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

 

© Marek Olszewski, Gołaczów 2016